top of page
Bladlogo.png

PERSBERICHT

 

Onderwerp:        Oversteek van fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen t.h.v.
                           Trianonlaan /Molenheidebaan (N267)

Datum:               16 juni 2023

         


Vlotte en veilige oversteek ?

 

 

In de zomermaanden van 2023 zal het Vlaamse 'Agentschap Wegen en Verkeer' (AWV) werkzaamheden uitvoeren aan de oversteek van de fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen t.h.v. de Trianonlaan / Molenheidebaan (N267) aan de vaart. Aangekondigd wordt dat de oversteekplaats veiliger zal worden door deze extra duidelijk aan te duiden met wegmarkeringen, tevens wordt er dan een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.

 

 

Eindelijk, zou je kunnen zeggen... dit had al 30 jaar geleden gebeurd moeten zijn. Menig fietser en voetganger zijn op die plek al aangereden. Toch is het Boortmeerbeeks Alternatief (BA) niet tevreden met de geplande "oplossing". Want tegenwoordig is het een gemakkelijkheidsoplossing om alles 50km/u of zelfs 30km/u te maken. “Dan zijn er minder ongevallen” zegt men. Daar schuilt een logica achter, maar gaan we dan straks alles 30km/u maken, ook op lange rechte wegen en op alle gewestwegen, op alle tijdstippen van dag of nacht? Ronduit absurd, stelt het BA.
“Wat als ik om 1u ‘s nachts daar rijd, vindt u het dan no
rmaal dat ik op een gewestweg maar 30km/u mag rijden? En wie zal die snelheid dan handhaven?” vraagt BA-voorzitter Eddy Mertens zich af. Er moet een échte oplossing komen, één die ondubbelzinnig garanties biedt aan alle weggebruikers.

 

 

Het BA heeft een helder alternatief. De lokale partij wil de snelheid van 50 km/u behouden en wil langs beide zijden van de vaart een flexibel verkeerslicht plaatsen, zoals in Leest reeds het geval is. Eddy Mertens: “De fietsers en wandelaars kunnen dan op het knopje drukken van het flexibel verkeerslicht, waarop ze 5 à 10 seconden de tijd krijgen om over te steken. Na die 5 of 10 seconden zal het gemotoriseerd verkeer onmiddellijk kunnen vertrekken, zonder verder oponthoud. Als er op een piekmoment erg veel fietsers of voetgangers zouden opeenvolgen, kan het flexibele verkeerslicht toch best minstens 50 of 55 seconden groen geven aan het gemotoriseerde verkeer. Alvorens er opnieuw een sessie volgt waarbij de zwakke weggebruikers veilig en gecontroleerd kunnen oversteken. Zo creëer je maximale veiligheid én maximale doorstroming voor iedereen."

 

Nu is er veel geaarzel van de automobilisten die willen stoppen en ook van diegenen die willen oversteken... Eddy Mertens: "Mijn schoonzuster is enkele jaren geleden op deze manier omver gereden. Weet dat de auto’s NIET verplicht zijn om te stoppen, ze MOETEN geen voorrang geven. Het zal maar uw dochter of zoon zijn, die wat gehaast is omdat hij anders te laat zou zijn op school en door onoplettendheid oversteekt en aangereden wordt... Dit kan je dus perfect oplossen door er, langs beide zijden van de vaart, flexibele verkeerslichten te plaatsen.

 

 

Het BA vraagt met aandrang dat er bijkomende overleg zou zijn tussen het AWV en het gemeentebestuur van Boortmeerbeek om alsnog te opteren voor het “alternatief” voorstel
van het BA.

 

bottom of page