top of page

Hoe het verenigingsleven in BOORTMEERBEEK wordt versmacht.

Nog niet zo lang geleden, op 30 Mei 2023 werd er in de sporthal van Boortmeerbeek het jaarlijks Gala van de verdienstelijke Boortmeerbekenaar gehouden.

Hierbij werd er de loftrompet geblazen over het verenigingsleven en een oproep gelanceerd om “deel uit te maken van het warme verenigingsleven van de gemeente”.

Nochtans hangen er donkere onweerswolken boven het verenigingsleven in BOORTMEERBEEK.

Op de website van de gemeente (https://www.boortmeerbeek.be/verenigingengids?filterId=2941) krijgt de lezer een overzicht van al de verenigingen en hun actieterrein.

Een ding hebben deze verenigingen wel gemeen. Ze hebben een plek nodig om te vergaderen of om hun activiteiten te beoefenen. Voor sommigen is dat een sporthal of sportveld, voor anderen een stukje natuur…voor verenigingen die binnenshuis werken…een zaal.

Maar wat nu voor de verenigingen die een zaal nodig hebben?

Daar beginnen de problemen…

Met de toekomstplannen van de Vrije Basisschool  “Kringeling” (VBS) wordt de toekomst van een gedeelte van het verenigingsleven mee gehypothekeerd.

Wie kent er het zaaltje niet aan deze school de “Carpus”? Wel, als de school afgebroken wordt gaat ook deze zaal verloren en gaan vele verenigingen zonder onderdak vallen of anderen geen zaal meer kunnen vinden.

Wat moet er dan met de toneelvereniging “de Vlieg” gebeuren, of met de “KWB”, of met de dansclub “de Werveling” of met de fuiven van jeugdbewegingen? Of nog meer met de Koninklijke Fanfare Albert?

Uitwijken zegt U? Maar naar waar?

Waar moet een toneelvereniging naartoe? Waar vinden ze nog een zaal met een podium, de capaciteit, de faciliteit, parkeermogelijkheden en vooral ook horecamogelijkheden.

Wat met de dansclub de Werveling? Zij zaten daarvoor in Schiplaken in den “Bosuil” maar het werd er te duur…

 

Wat met de fanfare?

Andere verenigingen zoals de postzegelclub de Postiljon zitten op termijn met dezelfde zaalproblemen. Hun vaste stek is de cafetaria van de sporthal (Time out Sportsbar), maar daar deze door een nieuwe uitbater wordt uitgebaat (Bart Dekimpe) moet de zaal nu gedeeld worden...

Als Bart zijn zaal verhuurd voor zijn economische activiteiten moet de Postiljon uitwijken.

Zij dachten uit te wijken, eerst naar de zaal Café Donk (Hever dorp), maar Freddy de uitbater stopt er noodgedwongen mee en nu?

Dus worden de samenkomsten afgelast.

Situatie in Boortmeerbeek vroeger en nu.

Vroeger had elke deelgemeente zijn zaaltje.

● Parochiezaal “Gildezaal” – Hanswijkstraat 1, 3190 Boortmeerbeek

● Parochiezaal “Carpus” – Ravesteinstraat 2, 3191 Hever (Boortmeerbeek)

● Parochiezaal “Den Bosuil” – Bieststraat 233, 3191 Schiplaken (Boortmeerbeek)

 

Verder

 

Trianon: Café en zaal afgebroken, Appartementsblok in de plaats

Movri wordt verkocht en toekomst meer dan onzeker

Café Donk stopt met zijn activiteiten.

Tgilde Huis: onbetaalbaar voor verenigingen

Café sporthal Time out Sportsbar: overgenomen door een nieuwe uitbater, die marktconforme prijzen vraagt voor zijn zaal.

Bosuil in Schiplaken behoort ook toe aan het bisdom en is op termijn gedoemd om te verdwijnen.

De vraag is en wat gaat de gemeente eraan doen?

Waarschijnlijk niets daar zij appartementsgebouwen verkiest dan een plaats voor het verenigingsleven.

 

Gaat er daar in de toekomst iets aan veranderen? Vermoedelijk niet…

De Gemeente sust de bevolking met het plan van Rivierenland met het “Bezoekerscentrum Ravestein”.

In onderstaande link vindt de lezer de plannen van Natuurpunt…

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpark-rivierenland/bezoekerscentrum-ravestein

Daar zou een zaaltje komen? zoals ze zelf schrijven

Ik citeer: “Zowel de horecafunctie als de verhuur van de kantoor- en evenementenruimtes genereren inkomsten” einde citaat.

Een tweede kluitje is de suggestie dat er bij de bouw van de nieuwe VBS Kringeling een (sport) zaaltje komt. Maar ook hier tast de bevolking in het duister.

Wij verheugen ons als het zo is, in zoverre deze zaal aangepast is om alle verenigingen die nood hebben aan een zaal een aangepast onderdak geeft.

Dus blijft de vraag waar het verenigingsleven naartoe moet?

Zijn er geen alternatieven? Kan het niet anders? Jawel. Kijk maar wat ze in Haacht doen.

 

 

 

 

Ter informatie van de lezer, de verenigingen die heel het jaar door gebruik maken van de zaal Carpus met hun activiteiten.

Ferm: koken – bloemschikken – ledenfeesten

KWB Hever: vergaderingen – kooklessen – KWB quiz – Kaas en wijnavond – wandelingen –Vlaaien loten -
ledenfeest

 

Okra: elke 2 weken kaarten – kerstfeest – ledenfeest –pannenkoekendag

 

Toneelkring De Vlieg: 2 vertoningen per jaar ( totaal 9 voorstellingen) waardoor de zaal 70 keer
gebruikt wordt om te repeteren + jaarlijkse nieuwjaarsreceptie + jaarlijkse BBQ

 

De Werveling: om de 2 weken dans + jaarlijkse BBQ

 

KF Albert: Wekelijks op donderdag repetitie en kleine zaal wordt gebruikt om de jeugd op te leiden.
opleiding muziek jeugd...heel belangrijk. Doen hun eetdagen daar om geld in het laadje te krijgen en
hun teerfeest.

Buiten dit alles wordt de zaal ook nog gebruikt voor familiefeesten, communiefeesten, koffietafels, eetdagen van de brugtrappers, fuiven en dergelijke meer.

 

Bezettingsgraad

In 2022 was de zaal 86 x in het weekend gereserveerd (weekend = vrijdag –zaterdag- zondag)

Voor 2023, bij datum van dit schrijven (juni) 83 x in het weekend bezet /gereserveerd)

 

Voor 2024 is de zaal al gereserveerd in het weekend voor 49 keer.

 

Er zijn ook al reserveringen voor 2025.

 

Waar moeten die allemaal naartoe?

 

Een constante is dat elke vereniging een of meerdere keren per jaar een activiteit organiseert om geld voor hun club te genereren.

Daarom moet de bestaande of toekomstige zaal over de nodige capaciteit bezitten, de aangepaste HORECA uitrusting en uiteraard een grote parking in de nabijheid.

Specifiek voor de toneelvereniging De vlieg en de dansgroep de Werveling is de noodzaak van een podium.

 

Dit is dus wat de zaal Carpus feitelijk allemaal heeft.

 

Verder nog.

De Carpus is een VZW met zijn eigen raad van bestuur, dus onafhankelijkheid, maar ook een vooral met een enthousiaste ploeg en een bende even enthousiaste vrijwilligers.

Gaat de gemeente of Rivierenland dit ook allemaal aanbieden? Komaan zeg, wie geloofd er in die onzin?

Beter nog, de Carpus is financieel zelf bedruipend waarbij een gedeelte van de opbrengsten van de toneelvereniging de Vlieg al vele jaren naar de werking van de VBS Kringeling gaan.

Samenvatting en standpunt van het Boortmeerbeeks Alternatief.

De gemeente lijkt geen politieke wil te hebben om een volwaardige zaal op korte termijn te bouwen.

 

Wat zijn volgens het BA mogelijke alternatieven?

Wat de gemeente wel zou kunnen doen is de basisschool de Kringeling overnemen en restaureren…maar dit kan alleen maar, als en nadien, er een nieuwe basisschool wordt gebouwd.

Het is deze denkpiste dat het Boortmeerbeeks Alternatief zal ondersteunen. Het kan niet zijn dat bouwpromotoren het sociaal of verenigingsleven lamleggen terwijl de gemeente erop toekijkt of zelfs meehelpt.

Wachten op het project van de Ravestein?

Voor de verenigingen is deze denkpiste utopisch daar er nog altijd geen definitieve plannen zijn en als ze er komen is het zeer de vraag in hoeverre de verenigingen bediend of gediend zullen worden.

Goedkoper zou zijn om de huurlasten van sommige verenigingen over te nemen zodanig dat zij in sporthal zou kunnen blijven. Win win situatie voor de uitbater en voor de verenigingen, maar niet voor alle verenigingen.

Conclusie

Indien een beslissing uitblijft of te lang aansleept zullen tegen die tijd vele verenigingen ontbonden zijn daar financieel leeggebloed als ze tegen de huidige marktprijs een zaal willen huren…

De allerbeste oplossing zou zijn dat de gemeente en grote (polyvalente) zaal bouwt of verbouwd op een grond van de gemeente zelf (Carpus of nieuwbouw).

Andere mogelijkheid of alternatief is dat de gemeente de Gildezaal overneemt en aanpast aan de noden van de diverse verenigingen.

"Als de beleidsmakers in Boortmeerbeek nu nog niet inzien dat een polyvalente zaal meer dan noodzakelijk is voor het verenigingsleven, dat weet het BA het ook niet meer".

"Het BA zal in haar verkiezingscampagne van deze problematiek een speerpunt maken".

Zaal Haacht.jpg

De renovatie wordt uitgevoerd opdat het bruisende Haachtse verenigingsleven de volgende decennia kan verdergezet worden.

bottom of page