top of page

Veiligheid in Boortmeerbeek

Veiligheid en leefbaarheid is voor onze gemeente een niet te onderschatten onderwerp.

 

Door de nabijheid van de snelweg is onze gemeente jammer genoeg een ‘makkelijk’ slachtoffer voor vele huisinbraken en diefstallen.
De snelweg E19 geeft een goede en snelle vluchtweg voor de dieven!
In deze tijd van het jaar wordt het vlug donker en hebben deze dieven veel meer tijd om in te breken of te stelen.
 
Eddy Mertens: “Nog maar recent hebben dieven ingebroken in de Ravesteinstraat, Hoogstraat te Hever en Belsveld te Muizen! Allemaal in een straal van minder dan 1 km! Onderschat niet de psychologische impakt van een inbraak.. Veel mensen voelen zich daarna NIET meer veilig in hun eigen huis!”

Regelmatig wordt er op facebook gewag gemaakt van auto’s die ‘s nachts langzaam rondrijden met buitenlandse nummerplaten, autodiefstallen, inbraken enz...

 

Dit melden op facebook is al een positieve tendens, maar het zou beter zijn om dit gestructureerd te doen.
Je kan ook deze meldingen rechtstreeks bij de politie doen op het nummer 112.
De politie vraagt regelmatig aan de bevolking om waakzaam te zijn en altijd verdachte bewegingen door te geven.
.
Bestuurslid Boortmeerbeeks Alternatief Tim B:
“Vele burgers weten niet goed wat ze moeten doen, indien ze iets verdachts zien op straat. Moet ik de politie bellen? Ga ik mij dan niet bemoeien? Wat als het loos alarm is?

Voorzitter Eddy Mertens:
“Een (BIN) Buurt Informatie Netwerk is het uitgelezen instrument daarvoor. Dit is een samenwerking tussen burgers – politie en lokale overheid. Het is GEEN burgerwacht”

De politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen telt  (8) acht Buurt Informatie Netwerken (BIN ’s)


Je buurtinformatienetwerk | Lokale Politie Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen
In Boortmeerbeek, Schiplaken hebben we juist geteld één (1) BIN, genaamd LIEZEBOS.


Eddy Mertens: “Een BIN is het uitgelezen instrument om inbraken in woningen en diefstal van voertuigen tegen te gaan.
Daarom meen ik dat we nood hebben aan verschillende BIN’ s
(Buurt Informatienetwerken) in onze gemeente. Het zou goed zijn dat er minstens nog één BIN per deelgemeente zou opgestart worden.”

Het Boortmeerbeeks Alternatief vindt dat de gemeente een ondersteunde rol moet aanbieden aan de bevolking. De burgemeester en de Korpschef van de politiezone BHK kunnen informatieavonden organiseren voor de bewoners van Boortmeerbeek en Hever.

 

Zij kunnen uitleggen wat een BIN inhoud.”

Hier wil onze partij, Boortmeerbeeks Alternatief  in de nabije toekomst dan ook graag zijn schouders onder zetten!

BUURTINFORMATIENETWERK / INFO CENTER | BIN KennisCentrum (bin-plp.be)

 

De politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen heeft meerdere buurtinformatienetwerken.

 

U veilig voelen is een basisrecht!

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden, met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. 

 

De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie1. In een BIN of een BIN-Z (BIN voor zelfstandige ondernemers) staat informatie-uitwisseling centraal. Buurtbewoners, handelaars of bedrijven informeren de politie meteen via het nummer 03 376 21 00 als ze iets verdachts zien.

 

De politie neemt de nodige maatregelen en als het onderzoek het toelaat, krijgen de leden van het netwerk feedback. Naar aanleiding van een melding van een inbraak kan ook de politie het informatienetwerk activeren en zo de leden vragen om mee uit te kijken naar een verdacht persoon of voertuig12.

 

Voor meer informatie over de buurtinformatienetwerken van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen, kunt u terecht op de website van de politiezone1.

 

Het lidmaatschap van een buurtinformatienetwerk (BIN) biedt verschillende voordelen. Door deel te nemen aan een BIN, kunt u bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van uw buurt. U kunt informatie uitwisselen met de politie en andere buurtbewoners over verdachte situaties in uw buurt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over inbraak of poging tot- in woning of appartement, of wagen - diefstal of poging tot- van een voertuig, brandgevaar en drugslabo 1Het uitwisselen van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel 1Bovendien kan de politie het informatienetwerk activeren naar aanleiding van een melding van een inbraak en zo de leden vragen om mee uit te kijken naar een verdacht persoon of voertuig 12.

Voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van een buurtinformatienetwerk, kunt u terecht op de website van het BIN KennisCentrum 1.

bottom of page