top of page

The return of the Beaver

Patrick (54) valt in een beverhol en is een week arbeidsonbekwaam: “Mogelijk het eerste slachtoffer van dit knaagdier”

De comeback van de eeuw: nadat de bever zowat 150 jaar geleden volledig uitgeroeid was in eigen land, maakt het knaagdier weer zijn opgang. In het parkgebied De Ravestein in Boortmeerbeek veroorzaakt dat succesverhaal echter voor de nodige overlast. Groendienstmedewerker Patrick Vanderaa (54) zakte maandag letterlijk door de grond in een beverhol, en is een week lang arbeidsonbekwaam. “Maar rancuneus? Die bever kan daar ook niets aan doen, hè.”

De volledige reportage leest u op https://www.hln.be/boortmeerbeek/patrick-54-valt-in-een-beverhol-en-is-een-week-arbeidsonbekwaam-mogelijk-het-eerste-slachtoffer-van-dit-knaagdier~ac01a9e5/

En zoals altijd , er moet eerst iets gebeuren vooraleer er gereageerd wordt. En passant nog een persmomentje en een passage in het regionaal nieuws en ’t komt allemaal goed. Voor de burgemeester alvast wel.

 

Wat er in deze reportage wel niet wordt verteld door de Burgemeester Karin Derua (O-VLD) is dat zij en haar administratie (Schepen Hans Crol N-VA)  al verschillende keren werden verwittigd van het latent gevaar.

Hoe schijn bedriegt.

Hieronder de tekst verstuurd naar onze mandatarissen op 28/06/2023

The return of the beaver – (geen) goed nieuws voor Natuurpunt?

 

Sinds verleden jaar zijn er door de schrijver beversporen gespot op het domein Ravestein. Misschien zelf vroeger door anderen, maar dan nooit ruchtbaarheid aan gegeven of gerapporteerd.

Ik ga ervan uit dat het bevers zijn, afgeknaagde boomstammetjes en kruipsporen zijn op diverse plaatsen hiervan getuige. Klauwsporen zijn te zien daar waar ze uit het water in- of uitkomen.

Eind verleden jaar verrezen ook takkenhopen op de vijver en oevers, en een keer werd er een beestje tegen valavond gespot.

In de lente waren er verse knaagsporen en een vijftal jonge boompjes in knop, omgelegd. Een paar dagen later waren ze echter verdwenen. Net zoals de takkenhopen.

Het gebied waarin zij leven is heel waterrijk en dooraderd met beekjes. Als je de kruipsporen volgt, weet je dan ook ongeveer waar ze zouden wonen. Ik denk dat het er meerderen zijn, vermoedelijk twee families.

En toch hoor je er niets over?

Natuurpunt heeft op onderstaande webpage een artikel over de bever gezet. Maar zijn het de sporen van een bever, een muskusrat een beverrat of zelf een otter?

https://www.natuurpunt.be/pagina/bever

 

Nu is de bever een beschermde diersoort. Ook hierover heeft Natuurpunt bericht
https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-bever-verovert-vlaanderen-20120327

 

Dat hij gespot is op de Ravestein kan voor de natuurliefhebbers in het algemeen en voor Natuurpunt in het bijzonder goed nieuws zijn of niet.

 

Nu rijst natuurlijk de vraag hoe dit nieuws te verzoenen valt met de plannen van Rivierenland om van het Ravesteinpark een bezoekerscentrum te maken?

Moest Natuurpunt (nog) niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze dieren, dan is ze met dit artikel geïnformeerd.

 

Voor de gemeente Boortmeerbeek en meer specifiek voor de Schepen van Leefmilieu wil ik met plezier de plaatsen gaan aanduiden waar de waarnemingen zijn gebeurd, zodanig dat er eventueel maatregelen kunnen getroffen worden om deze dieren de bescherming te geven die de wetgeving voorziet.

Indien een van onze lezers ook waarnemingen heeft gedaan, lees ik deze met plezier.

Foto's zal de lezer vinden op onze Facebook

  • Facebook
bottom of page