top of page
Ravesteinpark

Wordt Natuurpark Rivierenland de nieuwe “Meester de Ravestein”?

 

Boortmeerbeek heeft geen geld. 

 

Ten minste geen geld om het domein de Ravestein te onderhouden.

Daarom wil de gemeente een combine aangaan met Natuurpark Rivierenland.

Is dat een goed idée? Volgens het Boortmeerbeeks Alternatief alvast niet.

Waar in het RUP een consultatieronde bij de bevolking werd voorzien evenals een burgerlijke participatie, d.w.z. de burger erbij betrekken, vindt men in het nieuw project niets van terug.

Hebben we het goed gelezen? Zo goed als alle baten gaan naar Rivierenland, de kosten en lasten naar de belastingbetaler van Boortmeerbeek.

Heeft er al iemand nagedacht wat er met de Ravesteinvissers gaat gebeuren en wat met de zomerse dinsdagen en wat met de jaarlijkse veldcross als Natuurpunt het voor het zeggen heeft???

Als Natuurpark Rivierenland het domein echt wilt hebben moeten ze het maar kopen aan een marktconforme prijs.

 

Natuurpunt is een organisatie die op een vermogen zit van meer dan 320 miljoen euro, die meer dan 130.000 leden telt, en 585 man personeel in dienst heeft. Ondertussen is ze de grootste grootgrondbezitter van Vlaanderen (het bezit wordt geschat op 140.000 ha. Dat is ongeveer 10% van de oppervlakte van Vlaanderen).

De gemeente Boortmeerbeek moet niet investeren in een project waar ze geen controle of medezeggenschap in heeft.

Wij het Boortmeerbeeks Alternatief, zijn uiteraard niet tegen een gezond natuurbeheer maar vragen dat de testamentaire beschikking van wijlen “de Meester de Ravestein” wordt geëerbiedigd. M.a.w. ten gunste van de inwoners…en niet alleen ten gunste van een VZW, mooie praatjes ten spijt.       Lees verder

img20230420_16205902.jpg
bottom of page