top of page

Wordt Natuurpark Rivierenland de nieuwe “Meester de Ravestein”?

Boortmeerbeek en Natuurpark Rivierenland willen van Ravesteinpark een toeristische trekpleister maken: met een "Natuurbelevingscentrum” met plaats voor lokale verenigingen.

Het zes hectare grote Ravesteinpark in Hever (Boortmeerbeek) op de grens met Muizen (Mechelen) en Rijmenam (Bonheiden) wordt een onthaalpoort voor nabij liggende natuurparken.

Het verloederde kasteel en park zullen door natuurpark Rivierenland grondig onder handen genomen worden.

Heeft er zich al iemand de vraag gesteld hoe men het kasteel en het park zo heeft laten verloederen? Wie heeft daar zijn verantwoordelijkheid in?

Hier worden weer blauwe paraplu’s opengetrokken.

 

Jun 2019. Eerst was het er het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) waarbij enerzijds de Vrije Basisschool ‘Kringeling’ een nieuwe plaats kreeg in het voormalige rusthuisgebouw en waarbij anderzijds de mogelijkheden werd gecreëerd om het park te laten omvormen tot een attractiever en toegankelijker park dat ten dienste staat van de hele gemeente (sic).

Ook de achterliggende vissclub (De Ravesteinvissers) maakte deel uit van het plan. 

2023. Deze RUP stierf ondertussen een stille dood.

Natuurpark Rivierenland ziet nu de kans schoon om het volledige park in te palmen door het gebouw op te kalefateren en er een centrale toegangspoort voor natuurbeleving in de regio van te maken.

De Boortmeerbeekse gemeenteraad besliste om het project verder uit te laten diepen.

“We zijn erg blij met het voorstel. Het heeft lang geduurd alvorens er iets met het imposante gebouw gebeurde dixit de gemeente.

 

Het oude rusthuis in het­ Ravesteinpark is dringend aan renovatie toe. Het bouwvallige kasteeltje, dat ooit dienstdeed als rusthuis en d’ervoor nog als gesticht, ligt er verloederd bij en is voor de veiligheid omwald door afsluitingen. Het dak lekt en de stukgeslagen ramen zijn het gevolg van vandalisme.

Als we nog langer wachten, vrees ik dat we het gebouw moeten slopen. Nu valt het nog te redden”, zegt schepen van Patrimonium Hans Crol (N-VA).

Hier weer de vraag hoe het komt dat men het kasteel en het park zo heeft laten verloederen? Wie heeft daar zijn verantwoordelijkheid in?

 

De combine

Het financiële kostenplaatje wordt geraamd op een miljoen euro.

Het merendeel van de kosten wordt door Natuurpark Rivierenland gedragen, samen met Boortmeerbeek. Natuurpark wil graag bekijken welke financiële verdeelsleutel ze voor de renovatie en de inrichting kunnen hanteren.

Deels hoopt Natuurpark Rivierenland de kosten te “recupereren” door de verhuur van de burelen, vergaderruimtes en de horeca. Bovendien vraagt Natuurpark Rivierenland een erfpacht van 99 jaar of een schenking van de gemeente Boortmeerbeek.

Waarom gaat de gemeente Boortmeerbeek mee in deze combine?

 

Ravesteinpark.jpg

Meer informatie over het domein?

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134461

bottom of page