top of page

POLITIEK MANIFEST

AANLEIDING

 

Het Boortmeerbeeks Alternatief (BA) werd opgericht na de fusiesaga waarbij tal van politici uit onze gemeente (en uit de stad Mechelen) een staaltje van pure machts- en achterkamertjespolitiek ten “beste” gaven.

 

Een aantal burgers vroeg zich toen af hoe het zover is kunnen komen. Hoe diep kan de kloof zijn tussen het volk en de bestuurselite, dat men zonder enige openheid laat staan inspraak onze gemeente wilde laten opslorpen door de stad? En dat alles dan nog overgoten met een hallucinant amateurisme waar heel Vlaanderen meewarig naar keek.

 

Dat men zelfs geen elementaire communicatie nodig achtte en na het debacle ook geen enkel schuldbesef toonde, trok ons als groep over de streep.

 

Boortmeerbeek verdient echt beter en een andere aanpak groeit best van onderuit.

 

DOEL VAN HET BA

 

Hoofddoel van het BA is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 en bij de daaropvolgende coalitievorming te verhinderen dat in de volgende legislatuur alsnog de funeste fusieplannen met Mechelen doorgedrukt worden.

 

Een stem voor het BA is een stem voor een transparante lokale politiek, niet in het minst omtrent het meest cruciale dossier dat onze gemeente kent!

 

 

MANDATARISSEN

 

Het BA biedt de inwoners van Boortmeerbeek een alternatief, volledig onafhankelijk van de klassieke partijen en dito kandidaten.

 

Wij hebben principieel geen kandidaten op de lijst die reeds een uitvoerend politiek mandaat bekleedden. Want wat heb je aan zogenaamde ervaring, als dat leidde tot bijvoorbeeld heel het fusiegeklungel?

 

Voordeel is zeker ook dat we zo een positieve kijk op de toekomst kunnen ontwikkelen en geen tijd en energie verspillen aan allerlei (persoonlijke) discussies uit het verleden.

 

Het BA kant zich eveneens ronduit tegen opportunisme en zetelkleverij, met open vizier het algemeen belang dienen is voor ons het enige devies.

 

TOEKOMST VAN HET BA

 

Het BA zal ervoor ijveren om ook de jongeren bij haar besluitvorming te betrekken en jonge potentiële kandidaten klaar te stomen. Zo kunnen wij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 een gemengde ploeg voorstellen. De toekomst van Boortmeerbeek is ook aan de jeugd.

bottom of page