top of page

HUN VERDIENDE LOON?

“Jan met de pet” zegt dikwijls “onze politici verdienen te veel” maar is dat wel zo?

Dit thema-artikel is geschreven om de stemgerechtigde Boortmeerbeekse burger te informeren hoe de financiële vork juist aan de steel zit.

 

Op 13 oktober 2024 kiezen we 23 gemeenteraadsleden voor Boortmeerbeek.

Eens de coalitiebesprekingen zijn afgerond en er een meerderheid is, worden de mandaten

verdeeld.

 

Daarin zitten ook de burgemeester en de schepenen en de OCMW voorzitter. Zij zullen samen onze gemeente 6 jaar lang besturen.

 

Voor die job worden ze ook beloond.

 

Het geld van die salarissen en vergoedingen komt van de belastingbetaler, uit uw en mijn portemonnee dus.

 

Je hebt er dus alle belang bij dat dat geld goed besteed wordt aan de juiste personen.

Dat je er dus vertrouwen in hebt dat ze dingen zullen doen in het belang van de inwoners, dat ze zullen doen wat ze beloven, dat ze ook wat verder dan 6 jaar in de toekomst kijken en dat ze er hun tijd zullen insteken om alles goed te doen (en dat al van de eerste dag van hun mandaat, en dus niet wakker schieten enkele weken voor de volgende verkiezingen).

 

Hoe wordt de basiswedde van een burgemeester en zijn/haar schepenen berekend?

De burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het OCMW krijgen een vaste wedde.

Voor de burgemeesterswedde tellen 2 criteria:

  • Het inwonersaantal van de gemeente

  • Een percentage van de vergoeding van een Vlaams Parlementslid

Voor de schepenen en de OCMW voorzitter

  • Hun wedde is een percentage van het loon van de burgemeester.

 

Het rekensommetje:

In 2022 telde Boortmeerbeek 12.968 inwoners en dat geeft recht op 68,82% van Vlaams parlementslid. Volgens de tabel (onderaan deze tekst) komt dit neer op een geïndexeerd bedrag van:

73.654,22 euro bruto jaarwedde voor de burgemeester

44.192,53 euro bruto jaarwedde voor schepenen en OCMW voorzitter.

 

TWEE MAREN

:

MAAR moest Boortmeerbeek gefusioneerd zijn met Mechelen zou hun loonbriefje er zeer aanlokkelijk uit zien:

Bekijkt u dan diezelfde tabel voor een gemeente vanaf 100.000 inwoners…dan begrijpt u het wel waarom een fusie met Mechelen onze mandatarissen geen windeieren zou leggen

149.985,54 € voor de burgemeester van de fusie

112.489,16 € voor de schepenen en OCMW voorzitter van de fusiegemeente.

 

MAAR moest Boortmeerbeek gemakkelijker en sneller aan een hoger inwonersaantal kunnen geraken dan een natuurlijke voortplanting van de huidige inwoners en zonder fusie, zou dat ook interessant zijn voor de loonbriefjes.

De open ruimtes volproppen met appartementsgebouwen bijvoorbeeld zou dan het volgende opleveren voor de wedde van onze mandatarissen. In de veronderstelling van bijv. de gemeente meer dan 15.000 inwoners zou tellen.

78.904,55 € voor de burgemeester

47.342,73 € voor de schepenen en OCMW voorzitter.

 

IS DAT ALLES?

Neen, want ook een mandataris kan pech hebben in het leven.

Een uitredende mandataris heeft recht op een ontslagvergoeding, als het mandaat eindigt om medische redenen of wanneer het mandaat eindigt zonder nieuw mandaat en als er geen ander inkomen is. Het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand onafgebroken zijn/haar mandaat uitoefende (max 12 maanden vergoeding).

 

De mandatarissen hebben ook recht op terugbetaling van bepaalde kosten die verbonden zijn aan het uitoefenen van hun mandaat.

Naast hun basiswedde hebben ze ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

 

Het combineren van andere vergoedingen van openbare besturen of instellingen wordt beperkt.

Maar zowel de burgemeester als schepenen en OCMW voorzitter kunnen nog wel een privé beroep uitoefenen.

Zij moeten dit zoals alle andere burgers wel aangeven als inkomen op hun belastingbrief.

 

EN DE GEMEENTERAADSLEDEN?

Zij hebben geen recht op een vaste wedde.

Zij krijgen wel een vergoeding per vergadering die ze bijwonen en ze krijgen ook de onkosten terugbetaald die ze maken voor hun politiek werk.

Deze vergoeding (presentatiegeld) wordt uit de gemeentekas betaald en bedroeg in augustus 23 235€ netto aan de toenmalige index.

 

VERDIENEN DE MANDATARISSEN NU TE VEEL OF TE WEINIG?

Zowel de burgemeester als de schepen en OCMW voorzitter worden niet vergoed volgens het volume werk dat ze verrichten maar voor het mandaat dat ze uitoefenen. Een geluk voor sommigen.

Om de 6 jaar worden ze wel beoordeeld door hun werkgever die hun loon betaalt (dat zijn de gewone belastingbetalers van Boortmeerbeek maar tevens ook de stemgerechtigden).

 

Zij beslissen dan of deze mensen hun wedde waard zijn of niet.

 

Als ze hun geld waard zijn, verkies ze dan opnieuw.

In geval van twijfel of ontevredenheid over hun werk kan je bij de volgende gemeenteraadverkiezingen nu ook voor een alternatief kiezen, het Boortmeerbeeks Alternatief (BA).

Het gaat hier stuk voor stuk om mensen die er keihard tegenaan zullen gaan om op te komen voor het belang van de inwoners van Boortmeerbeek en niet voor hun eigenbelang of voor de eer en glorie van een nationale politicus.

En wat ook belangrijk is: die geen plannen maken om hun eigen wedde te kunnen verhogen via fusie of hoogbouw, maar ook niet om een carrière uit te bouwen in de politiek of een politieke dynastie op te richten.

 

Achtergrondinformatie:

In de tabel hierna vind je de geactualiseerde weddes van de burgemeester, OCMW-voorzitter en schepenen per 1 januari 2023:

Tabel verdiensten.jpg.png
bottom of page